Szybka e-recepta
ANTYKONCEPCJA AWARYJNA
tzw tabletka dzień po
59zł

koszt preparatu w aptece ok 90-120zł

koszt preparatu w aptece ok 35-55zł

EllaOne (Ulipristal) 30mg - opak 1 tabl


 

EllaOne tzw “tabletka dzień po” to lek antykoncepcyjny stosowany w nagłych przypadkach. Tabletka przeznaczona jest dla kobiet, które odbyły stosunek bez zabezpieczenia lub zastosowana antykoncepcja zawiodła, dla wszystkich pacjentek niezależnie od wieku.
W większości krajów Unii Europejskiej EllaOne dostepny jest bez recepty.
Niestety w Polsce, od 2017 roku, jest to lek wydawany jedynie na receptę, co znacznie ograniczyło dostępność tabletki dla kobiet.
 
Dlatego też aby otrzymać preparat niezbędna jest konsultacja lekarska zakończona receptą, która umożliwi zakup preparatu. Oczekiwanie na wizytę w Poradni K wydłuża czas od odbycia stosunku do przyjęcia tabletki przez pacjentkę.
Czas jest kluczowy dla zapobiegnięcia ciąży
 
Pełny skład preparatu EllaOne
 
Substancją czynną jest octan uliprystalu.
1 tabletka zawiera 30 mg uliprystalu octanu.
Substancje pomocnicze: laktoza jednowodna, powidon, kroskarmeloza sodowa, magnezu stearynian.
 
 
EllaOne zastosowanie
 
Lek EllaOne, jako tabletka po, musi być przyjęty przez kobietę przed upływem 120 godzin, czyli maksymalnie do 5 dni od niezabezpieczonego stosunku płciowego. Okres 5 dni wynika z tego, że plemniki zawarte w nasieniu mają zdolność do przeżycia w drogach rodnych kobiety do 5 dni od stosunku.
 
Stosowanie leku EllaOne jest niezależne od dnia cyklu miesiączkowego, pory dnia oraz posiłku. Lek należy przyjąć najszybciej jak to możliwe.
Jeżeli w ciągu 3 godzin od przyjęcia leku EllaOne wystąpiły wymioty, należy przyjąć kolejną tabletkę.
 
Przyjęcie leku EllaOne nie stanowi przeciwskazania do kontynuacji stałej metody antykoncepcji.
Przyjęcie leku EllaOne, jak każdy lek, może spowodować działania niepożądane, które są indywidualne dla każdej kobiety.
 
EllaOne działania niepożądane
 
Do najczęściej zgłaszanych reakcji niepożądanych należały bóle głowy, mdłości, bóle brzucha i bolesne miesiączkowanie. Bezpieczeństwo stosowania octanu uliprystalu oceniono u 4718 kobiet w trakcie klinicznego programu rozwoju. Zakażenia i zarażenia pasożytnicze: (niezbyt często) grypa. Zaburzenia metabolizmu i odżywiania: (niezbyt często) zaburzenia apetytu. Zaburzenia psychiczne: (często) zaburzenia nastroju; (niezbyt często) zaburzenia emocjonalne, niepokój, bezsenność, nadmierna ruchliwość, zmiany libido; (rzadko) dezorientacja. Zaburzenia układu nerwowego: (często) ból głowy, zawroty głowy; (niezbyt często) senność, migrena; (rzadko) drżenie, zaburzenia uwagi, zaburzenia smaku, omdlenia. Zaburzenia oka: (niezbyt często) zaburzenia wzrokowe; (rzadko) nietypowe uczucie w oku, przekrwienie oczu, światłowstręt. Zaburzenia ucha i błędnika: (rzadko) zawroty głowy. Zaburzenia układu oddechowego, klatki piersiowej i śródpiersia: (rzadko) suchość w gardle. Zaburzenia żołądka i jelit: (często) mdłości, ból brzucha, uczucie dyskomfortu w brzuchu, wymioty; (niezbyt często) biegunka, suchość w ustach, niestrawność, wzdęcia. Zaburzenia skóry i tkanki podskórnej: (niezbyt często) trądzik, zmiany skórne, świąd; (rzadko) pokrzywka. Zaburzenia mięśniowo-szkieletowe i tkanki łącznej: (często) bóle mięśniowe, bóle pleców. Zaburzenia układu rozrodczego i piersi: (często) bolesne miesiączkowanie, bóle miednicy, wrażliwość piersi; (niezbyt często) nadmiernie nasilone krwawienie miesiączkowe, upławy, zaburzenia miesiączkowania, krwawienie międzymiesiączkowe, zapalenie pochwy, uderzenia gorąca, zespół napięcia przedmiesiączkowego; (rzadko) świąd narządów płciowych, dyspareunia, pęknięcie torbieli jajnika, bóle pochwy i sromu, skąpa i krótkotrwała miesiączka. Zaburzenia ogólne i stany w miejscu podania: (często) zmęczenie; (niezbyt często) dreszcze, złe samopoczucie, gorączka; (rzadko) pragnienie. Szczegóły dotyczące działań niepożądanych, patrz ChPL.
 
EllaOne interakcje z innymi lekami

W badaniach in vitro wykazano, że octan uliprystalu jest metabolizowany przez CYP3A4. Nie przeprowadzono badań in vivo dotyczących interakcji leków. Leki pobudzające aktywność CYP3A4 (np. ryfampicyna, fenytoina, fenobarbital, karbamazepina, rytonawir, ziele dziurawca) mogą zmniejszać stężenie octanu uliprystalu w osoczu, czego skutkiem może być zmniejszenie jego skuteczności. Nie zaleca się zatem jednoczesnego stosowania tych leków. Pobudzenie enzymów mija powoli i wpływ na stężenie octanu uliprystalu w osoczu może zachodzić nawet, jeśli kobieta przestała przyjmować leki pobudzające układ enzymów w okresie ostatnich 2-3 tyg. Jednoczesne stosowanie leków, które podwyższają pH w żołądku (np. inhibitory pompy protonowej, leki zobojętniające i antagoniści receptora H2), może doprowadzić do zmniejszenie stężenia octanu uliprystalu w osoczu i zmniejszenia jego skuteczności. Nie zaleca się zatem jednoczesnego stosowania tych leków. Silne inhibitory CYP3A4 (np. ketokonazol, itrakonazol, telytromycyna, klarytromycyna, nefazodon) mogą zwiększyć ekspozycję na octan uliprystalu. Znaczenie kliniczne jest nieznane. Ponieważ octan uliprystalu ma wysokie powinowactwo do receptora progesteronowego, może on zakłócać działanie produktów leczniczych zawierających progestagen: może nastąpić osłabienie działania złożonych, a także zawierających wyłącznie progestagen hormonalnych produktów antykoncepcyjnych; nie zaleca się jednoczesnego stosowania octanu uliprystalu i doraźnych leków antykoncepcyjnych zawierających lewonorgestrel.
 
EllaOne przedawkowanie
 
W przypadku przedawkowania należy jak najszybciej zasięgnąć porady lekarza.
 
EllaOne w ciąży i laktacji
 
Lek Ellaone to preparat antykoncepcyjny. Przeciwskazany jest do stosowania w ciąży.
 
Kobiety karmiące piersią, po przyjęciu leku Ellaone, nie powinny podawać mleka dzieciom przez okres 7 dni. W tym czasie można odciągać pokarm za pomocą laktatora, a ściągnięte mleko należy wyrzucić.
 
EllaOne a alkohol
 
Brak informacji dotyczących zakazu łączenia leku EllaOne z alkoholem.
 
 
Dystrybucja na terenie Polski:A&D Pharma Poland Sp. z o. o.

 

Escapelle czy EllaOne który preparat wybrać?

ESCAPELLE (Levonorgestrel) 1500ug - opak 1 tabl

Najpopularniejszy preparat awaryjny w Polsce

 

Escapelle - lek antykoncepcyjny stosowany w nagłych przypadkach. Lek należy przyjąć w ciągu 72 godzin po stosunku bez zabezpieczenia lub gdy metoda antykoncepcyjna okazała się nieskuteczna, najlepiej w ciągu 12 godzin od współżycia.

Lek dostępny jest wyłącznie na receptę.

 

Substancją czynną zawartą w leku jest lewonorgestrel. Uważa się, ze lek ten zapobiega owulacji i tym samym chroni przed zapłodnieniem, jeżeli do stosunku płciowego doszło przed owulacją. Wywołuje także zmiany w endometrium hamując implantację zarodka w macicy. Należy pamiętać, że jeśli proces zagnieżdżenia w macicy już się rozpoczął, preparat nie będzie skuteczny. Lek przyjęty doustnie jest wchłaniany bardzo szybko i niemal całkowicie, niezależnie od posiłku dnia cyklu miesiączkowego oraz pory dnia.

Jeśli w ciągu 3 godzin od przyjęcia leku wystąpiły wymioty należy przyjąć niezwłocznie kolejną tabletkę. - ryzyko niewchłonięcia leku z powodu wymiotów.

 

Pełny skład preparatu Escapelle

 

1 tabletka zawiera 1500 µg lewonorgestrelu.

Substancje pomocnicze: skrobia ziemniaczana, skrobia kukurydziana, krzemionka koloidalna bezwodna, stearynian magnezu, talk, laktoza jednowodna.

 

Wskazania:
 

Zapogieganie ciąży w przypadku odbycia stosunku płciowego bez zastosowania środków antykoncepcyjnych lub gdy zastosowana metoda okazała się nieskuteczna

1 tabletkę leku Escapelle należy przyjąć jak najszybciej po odbyciu stosunku, jednak nie później jak 72 h

Preparat nie może być stosowany przez pacjentki, u których stwierdzono nadrważliwość na jakikolwiek składnik leku

 

 

 

Kobiety, które w ostatnich 4 tygodniach stosowały leki odpowiadające za indukcję enzymów wątrobowych np Ryfampicyna powinny skorzystać z niehormonalnej metody antykoncepcji awaryjnej - w nagłych przypadkach zaleca się np. założenie wkładki wewnątrzmacicznej zawierającej miedź. Pacjentkom, u których takie postępowanie nie jest możliwe, zaleca się przyjąć 2 tabletki leku Escapelle jednocześnie.

 

Preparat można stosować niezależnie od cyklu menstruacyjnego, o ile miesiączka nie jest opóźniona. Po zastosowaniu lewonorgestrelu, aż do momentu wystąpienia następnej miesiączki należy stosować barierowe metody antykoncepcji jak prezerwatywa, krążek dopochwowy, kapturek naszyjkowy czy środki plemnikobójcze. Przyjęcie tabletki nie stanowi przeciwwskazania do kontynuowania dotychczasowej regularnej doustnej antykoncepcji hormonalnej.

 

Działania niepożądane

 

Lek Escapelle w niektórych przypadkach może spowodować wystąpienie działań niepożądanych. Wśród bardzo często zgłaszanych skutków ubocznych Escapelle znajdują się:

 

    bóle głowy,

    bóle podbrzusza,

    nudności,

    krwawienie po Escapelle niezwiązane z miesiączką
    (w tym zaburzenia cyklu menstruacyjnego o charakterze przemijającym, najczęściej opóźnienie wynosi do 7 dni),

    uczucie zmęczenia.

 

Często pojawiają się:

 

    zawroty głowy,

    wymioty,

    biegunka,

    nieregularne krwawienia miesiączkowe,

    tkliwość piersi,

    opóźnienie miesiączki dłuższe niż 7 dni.

 

Jeśli miesiączka po zażyciu leki Escapelle opóźni się więcej niż 5 dni należy wykluczyć ciążę.

 

Skutki uboczne Escapelle pojawiające się bardzo rzadko obejmują:

 

    bóle brzucha,

    pokrzywkę,

    wysypkę,

    świąd,

    obrzęk twarzy,

    bóle zlokalizowane w obrębie miednicy,

    bolesne miesiączki.

 

Escapelle w ciąży

 

Lek nie może być stosowany u kobiet ciężarnych. Tabletka przyjęta u pacjentki ciężarniej nie powoduje przerwania ciąży.

 

Escapelle a karmienie piersią

 

Substancja czynna preparatu przenika do pokarmu kobiecego. Stosowanie leku w okresie laktacji jest możliwe, jednak należy zachować szczególną ostrożność. W celu zmniejszenia ryzyka działanie leku na niemowlę należy zażyć tabletkę bezpośrednio po karmieniu i zachować minimum 8 godzin odstępu do następnego karmienia.

 

Środki ostrożności

 

Tabletka "dzień po" nie jest przeznaczona do długotrwałego stosowania, nie jest także metodą alternatywną dla regularnie stosowanej antykoncepcji.

Nie należy zażywać leku Escapelle dwa razy podczas jednego cyklu miesiączkowego, może spowodować zaburzenia cyklu menstruacyjnego.

 

Stosowanie leki najczęściej nie ma wpływu na krwawienie miesiączkowe. Może także spowodować wcześniejsze lub późniejsze wystąpienie miesiączki. W takiej sytuacji należy skonsultować się z lekarzem.

U pacjentek, u których krwawienie miesiączkowe nie wystąpi w ciągu 5 dni od spodziewanego terminu miesiączki, oraz stosujących regularną douistną antykoncepcję hormonalną, u których nie wystąpi krwawienie z odstawienia należy wykluczyć ciążę.

 

Nie należy podawać leku Escapelle kobietom z ciężkiemi zaburzeniami czynności wątroby.

Pacjentki z ciężkim zespołem złego wchłaniania, jak np. w przebiegu choroby Leśniowskiego-Crohna jest prawdopodobieństwo zmniejszenia skuteczności leku.

Dane odnośnie stosowania u pacjentek poniżej 16 roku życia są bardzo ograniczone.

Nie zaleca się podawania preparatu dzieciom.

Ze względu na zawartość laktozy tabletki nie powinny być przyjmowane przez kobiety, u których występuje niedobór laktazy Lapp, zespół złego wchłaniania glukozy-galaktozy lub dziedziczna nietolerancja galaktozy.

 

Dystrybutor na terenie Polski: Gedeon Richter Marketing Polska Sp. z o.o.

 

 

 

antykoncepcja awaryjna